تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

شکسپیر می گوید:

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
I always feel happy, you know why?

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
Because I don't expect anything from anyone,

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به

زندگی ات عشق بورز...
...Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life


خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و...

 Be happy .. And keep smiling .. Just Live for yourself and…

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
Before  you speak » Listen

قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
Before  you write » Think

قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
Before  you spend » Earn

قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
Before  you pray » Forgive

قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن
Before  you hurt » Feel

قبل از تنفر » عشق بورز
Before  you hate » Love

زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
.That's Life … Feel it, Live it & Enjoy itارسال در تاریخ سه شنبه 1 آذر 1390 توسط هستی