تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

موشی در خانه ی صاحب مزرعه تله موشی دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد...

 همه گفتند:تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد!

از قضا ، ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید.

 از مرغ برایش سوپ درست کردند!
گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند!
گاو را برای مراسم ترحیم کشتند!

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر میکرد!!ارسال در تاریخ سه شنبه 12 مهر 1390 توسط هستی