تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

انگلستان: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود.
 ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.


انگلستان: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند.
 ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود.


انگلستان: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.
 ایران: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.


انگلستان: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند.
 ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود.


 انگلستان: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.


 انگلستان: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.
 ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.


انگلستان: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود..
ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد..


انگلستان: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند.
ایران: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار میشوند.انگلستان: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند.
 ایران: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند.


انگلستان: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است..
ایران: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند..


انگلستان: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.
ایران: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.


انگلستان: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید.
 ایران: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد.انگلستان: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است..
ایران: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند ..ارسال در تاریخ یکشنبه 27 شهریور 1390 توسط هستی