تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز ومن چیستم ؟ -  What am I

من خود چیستم  ؟
کودکی که در شب گریه می کند ،
کودکی که در تاریکی برای نور گریه می کند ،
و هیچ زبانی جز گریه ندارد.

But what am I
An infant crying in the night
An infant crying for the light
And with no language but a cry


Alfred Lord Tennyson


 گریه رمز ِ نیاز و عرض  ِ اشتیاق است و چنانچه در دعا آمده است كه لا املك الا الدعا (من هیچ چیز جز دعا و خواست ندارم). جوهر ِ ذات ِ آدمی همان خواست است. نفس ِ ناطقه یعنی خواستن و عشق داشتن. و چون سرمایه ی ما تنها خواستن است، هرچه خواست عظیم تر، آدمی بزرگتر و شریف تر. نفس ِ اماره و دیگر نفوس ِ شیطانی چون مزینه و مسؤله و غیره كه نام برده اند، عیبشان در خواستن نیست، بلكه در كم خواستن و به كم قانع شدن است. خواستن نشان ِ ظرفیت و قابلیت ِ آدمی است، و هر آرزویی نشان ِ قابلیت و توانایی ِ خاصی در ماست و این همه عرض ِ نیاز و گریه و زاری كه در ادب ِ عرفانی پارسی می بینیم همه نشانه ی عاشقی و شوق به وصال ِ آن كسی است كه نور ِ آسمان و زمین است :

گریه بر هر درد ِ بی درمان دواست ... چشم ِ گریان، چشمه ی فیض ِ خداست
تا نگرید ابر، كی خندد چمن ... تا نگرید طفل كی نو شد لبن
برق ِ عقل ِ ما برای گریه است ... تا بگرید نیستی از شوق ِ هست

**مولوی رومی **

*** آلفرد لرد تنی سـُن
ترجمه و شرح: حسین الهی قمشه ای

عید فطر برمسافرانی که از میهمانی خالق برگشته اند و نفساهاشان عطر توبه می دهد شادباد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 شهریور 1390 توسط هستی