تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

یك پیرمرد امریكائی كه بشدت به همسرش عشق می ورزد؛ تصمیم گرفت برای سالگرد پنجاهمین سال ازدواجشان ، برای همسرش یك سورپرایزاساسی ترتیب بدهد.

برای این منظوربه یكی ازشركتهای بزرگ تبلیغاتی مراجعه نموده وسفارش دادتا پیغامی به همین منظور بر روی یك بیلبورد در یكی ازشلوغ ترین ازادراه های شهر"سن فیلیپ"به نمایش بگزارد.

اوخواست علاوه برهمسرش همه مردم شهربدانندكه چقدرهمسرش رادوست دارد. او برای اینكه همسرش رامتوجه این كاركند بایكی ازدوستان پلیس هماهنگ كردكه وقتی او و همسرش به نزدیكی تابلورسیدند؛ خودروانهارابه منظورتخلف متوقف نموده وبه بررسی مدارك انها بپردازدكه از این طریق همسرش قطعامتوجه این بیلبوردخواهدشد.

اتفاقاهمین طورهم شد و همسرش متوجه این قضیه شدودرهمین هنگام پیرمردقصه ماباتقدیم دسته گلی به همسرش برای 50 مین بارازاوتقاضای ازدواج نمود.
 
برچسب ها: معنای عشق، عشق، سالگرد ازدواج،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 30 تیر 1390 توسط هستی