تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

" سجده سقف "

شخصی  خانه به کرایه گرفته بود. چوب های سقفش بسیار صدا می کرد.
به صاحب خانه برای تعمیر آن سخن به میان آورد.

پاسخ  داد که چوبهای سقف ذکر خداوند می کنند.
 گفت : نیک است اما می ترسم این ذکر منجر به سجود شود.

** از کتاب   " کلیات عبید زاکانی "
طبقه بندی: لطیفه و طنز،
ارسال در تاریخ یکشنبه 5 تیر 1390 توسط هستی