تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و
If I can STOP one Heart from breaking
I shall not live in vain
If I can ease one LIFE the Aching
OR cool one Pain
Unto his Nest again
I shall not live in Vain

 Emily Dickinson
اگر بتوانم دلی را از شکستن باز دارم،
بیهوده نزیسته ام.

اگر بتوانم رنجی را بکاهم،
یا دردی را مرهم نهم
یا مرغکی رنجور را
به اشیانه باز آورم،
حاشا، بیهوده نزیسته ام
...

گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسونطبقه بندی: ادبیات،
ارسال در تاریخ یکشنبه 21 آبان 1391 توسط هستی