تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

"به راستی چه میماند از آدمی جز چراغی روشن به راه آیندگان؟
پس بدانید که راستی بر دروغ ،نیکی بر بدی ،پاکی بر پلیدی ، بخشایش بر انتقام ،آشتی بر جنگ ،خرد بر جنون چیره خواهد شد و آیندگان بر ما قضاوت خواهند کرد و شما نیز چون من روزی تن اندر این خاک خسته خواهید کشید. "

کوروش هخامنشی (منشور پاسارگارد ) 

******

به کوروش چه خواهیم گفت؟       اگر سر بر آرد ز خاک
اگر باز پرسد ز ما                 چه شد دین زرتشت پاک
چه شد ملک ایران زمین        کجایند مردان این سرزمین

به کوروش چه خواهیم گفت؟     اگر دید و پرسید از حال ما
چه کردید برنده شمشیر خوش دستتان     کجایند میران سر مستتان

چه آمد سر خوی ایران پرستی    چه کردید با کیش یزدان پرستی
به شمشیر حق,نیست دستی       که بر تخت شاهی نشسته است؟

چرا پشت شیران شکسته است؟     در ایران زمین شاه ظالم کجاست؟
هوا خواه آزادگی                 پس چرا بی صداست؟

چرا خامش و غم پرستید,های     کمر را به همت نبستید های
چرا اینچنین زار و گریان شدید     سر سفره خویش مهمان شدید

چه شد عرق میهن پرستیتان       چه شد غیرت و شور و مستیتان
سواران بی باک ما را چه شد      ستوران چالاک ما را چه شد

چرا ملک تاراج میشود          جوانمرد محتاج می شود
چرا جشنهمامان شد عزا         در آتشکده نیست بانگ دعا

چرا حال ایران زمین نا خوش است      چرا دشمنش اینچنین سر کش است
چرا بوی آزادگی نیست,وای       بگو دشمن میهنم کیست های


بگو  کیست این ناپاک مرد          که بر تخت من اینچنین تکیه کرد
که تا غیرتم باز جوش آورد       ز گورم صدای خروش آوردارسال در تاریخ یکشنبه 7 آبان 1391 توسط هستی