تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

مرا پرسی که چو نی ؟ چونم ای دوست     جگر پر درد و دل پرخونم ای دوست
حدیث عاشقی بر من رها کن                   تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست
به فریادم ز تو هر روز , فریاد                      ازین فریاد روز افزونم ای دوست
شنیدم عاشقان را می نوازی                   مگر من زان میان بیرونم ای دوست
نگفتی گر بیفتی گیرمت دست ؟               ازین افتاده تر کاکنونم ای دوست
غزلهای نظامی بر تو خوانم                       نگیرد در تو هیچ افسونم ای دوست

 ارسال در تاریخ پنجشنبه 4 آبان 1391 توسط هستی