تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

 

تمام عمر به زمین نگاه کردم و در هیچ چاهی نیافتادم

غافل از آنکه تماشای عظمت آسمان را نیز از دست دادمارسال در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1391 توسط هستی