تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

در خرابات مغان نور خدا میبینم
این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانه میبینی و من خانه خدا میبینم


Hey, brother! Do you think there's a life after birth?
 Do you believe in Mom?

 –Nah. I don't believe these things.
I'm an atheist. I mean, have you ever seen Mom?داداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟
آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟

نه من به این اراجیف اعتقادی ندارم؛ من یک روشنفکرم.
مگه تا حالا مامانو دیدی؟ارسال در تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1391 توسط هستی