تبلیغات
آسمان
آسمان
... ادبیات ، گیلان ، ادبیات گیلکی ،موسیقی گیلکی ،مطالب علمی ، رایانه و اینترنت ، طنز و

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟
بابا آب داد .
بابا نان داد.

می دانید اولین جمله ای که انگلیسی ها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟
من می توانم بخوانم و بنویسم..

می دانید اولین جمله ای که ژاپنی ها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟..
من می توانم بدوم...

**و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است کار از ریشه خراب است...ارسال در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هستی